Ofuna Station NextTrain

Current Time: 11:00    

Tokaido Main Line - Odawara,Atami bound

11:07 Izukyushimoda (Ltd Express,Odoriko<Check dates>)

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

11:06 Koganei (Rapid,Acty)

Shōnan–Shinjuku Line - Takasaki,Utsunomiya bound

11:01 Kagohara (Rapid)

Yokosuka Line - Zushi,Kurihama bound

11:07 Zushi

Yokosuka Line - Shin-Kawasaki,Tokyo bound

11:06 Kimitsu

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Isogo,Yokohama bound

11:02 Ōmiya (Rapid)